Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Alois Dohnal 26.dubna 1929 - 11.srpna 2000 Lipník n/B

Narodil se rodině drobného rolníka.Do obecné školy chodil v Hlinsku, dále přešel na reálné gymnázium do Lipníka nad Bečvou, kde v roce 1948 maturoval. Vastudoval Filozofickou fakultu v Brně - obor čeština a ruština. Jako středoškolský profesor vyučoval na Vojenské průmyslové škole v Ostravě, Brně a Bratislavě.

Po přeložení na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou roku 1955 zde pracoval jako učitel, roku 1962 se stal zástupcem ředitele a v roce 1974 ředitelem SPŠS. Po odchodu do důchodu roku 1989 se mohl plně věnovat rodnému Záhoří, sběru lidových písní, zvyklostí a nářečních textů. Svou práci zúročil v knížkách, které vydával vlastním nákladem.

Z historie

Nevíme přesně kdy obec vznikla, ale podle pověsti existovala už v desátém století.Prní historická zpráva pochází z roku 1304.
S první písemnou vlastivědou zprávou pro veřejnost v roce 1919 Jan Baďura. Učinil tak v  publikaci "Lipenský okres" na straně 175.

Obec Hlinsko patřila k helfštýnskému panství. Roku 1526 se dostali na český trůn Habsburkové. Po smrti Jana Pernštejna 8.září 1548 zdědili panství helfštýnské jeho synové, ale pro své značné zadlužení je museli prodat za 30 000 kop českých grošů Půtovi Rokytskému z Ludanic.

Po bitvě na Bílé hoře bylo helfštýnské panství zkonfiskováno a darováno kardinálu Františku Dietrichsteinovi, biskupu olomouckému.

Co zažilo Hlinsko za válek napoleonských, není známo.

První světová válka přinesla velké útrapy i Hlinšťanům.Do vojenské služby muselo narukovat 52 mužů, z nich asi dvě třetiny byly nasazeny do bojů přímo v prvních liniich.

Od roku 1932 se začalo v Hlinsku jednat a mluvit o elektifikaci obce.

Osvobození přišlo v dopoledních hodinách 8.května 1945. Hned po válce byly obnoveny církevní svátky, které předtím Němci zrušili, takže již 10.května se světil jako den Nanebevstoupení Páně a ve čtvrtek 31.května se znovu mohl konat průvod ke čtyřem ottářům.

26.května 1946 se konaly v naší republice první poválečné řádné volby.

Kampaň k založení JZD vyvrcholila počátkem roku 1958.

V roce 1991 naše obec vystoupila ze svazku střediskových obcí Soběchleby.

Z investičních akcí poslední doby lze zmínit plynofikaci obce, regulace místního potoka Libuška, včetně opravy dvou mostů a nové výstavby mostu v Podzahradí, na území obce byl proveden nový zemní rozvod telefonních kabelů, budova bývalé školy byla přestavěna na víceúčelový kulturní dům. Velice vkusně byla provedena stavební úprava obecního úřadu a knihovny. Veřejné prostranství obce bylo osázeno novou zelení, podstatná část chodníků dostala nový povrch ze zámkové dlažby, upraveno bylo i prostranství kostela sv. Bartoloměje.

Znak a prapor obce

700 let obce