Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2016, o nočním klidu    OZV noční klid.pdf

15.1.2017
Nařízení Obce Hlinsko č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád -   Nařízení- zákaz podomního prodeje opravy.pdf 

17.12.2015

OZV č. 2/2015, o regulaci hlučných činností  OZV - hluk 2.doc

17.10.2015

OZV č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy ozv 2018.doc 15.6.2018
OZV č.1/2019, kterou se zrušují některé vyhlášky OZV - zrušení 2019.pdf 29.6.2019
OZV č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO ozv poplatky 2 2019.doc 1.1.2020
OZV č.3/2019, o místním poplatku ze psů  ozv psi 3 2019.doc 1.1.2020
OZV č.1/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, OZV 1-2020.pdf

30.5.2020

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV 1_2021_poplatek za KO Hlinsko-1 .pdf

OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV_2_2021_sytém_sběru_KO_Hlinsko.pdf

 

1.1.2022

 

1.1.2022

 

OZV č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1_2023 ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

priloha_1275051827_0_zverejneni.pdf

1.1.2024 

OZV č. 2/2023, o místním poplatku ze psů

OZV č. 2_2023 ozv-mistni-poplatek-ze-psu.pdf

priloha_1275052478_0_zverejneni.pdf

1.1.2024 

Evidence PP.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách