Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace a příspěvky

Dotace a příspěvky


Štítky:
Novější 1

Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizac

Olomoucký kraj v roce 2023 přispěl částkou 2 400 000 Kč na projekt „Kanalizace a ČOV Hlinsko“ na částečnou úhradu výdajů.

Více

Publikováno 7. 12. 2023 21:00

Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod

Olomoucký kraj v roce 2023 přispěl částkou 2 550 000 Kč na projekt „Vodovod Hlinsko“ na částečnou úhradu výdajů.

Více

Publikováno 7. 12. 2023 20:56

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji 2023

Olomoucký kraj přispěl částkou 35 000 Kč na projekt „Podpora kultury v obci Hlinsko“ na pořízení skákacího hradu pro děti.

Více

Publikováno 7. 12. 2023 20:48

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023

Olomoucký kraj přispěl částkou 50 800 Kč na projekt „Příprava projektové dokumentace – Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci Hlinsko“.

Více

Publikováno 7. 12. 2023 20:43

Program na podporu JSDH 2023

Olomoucký kraj přispěl částkou 21 000 Kč na projekt „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Hlinsko“ na pořízení prostředků pro hašení a čerpání.

Více

Publikováno 7. 12. 2023 19:47

Kanalizace a ČOV Hlinsko

Více

Publikováno 7. 9. 2023 15:18

Vodovod Hlinsko

Více

Publikováno 7. 9. 2023 15:12

Program na podporu JSDH 2022

Olomoucký kraj přispěl částkou 19 700 Kč na projekt „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Hlinsko“ na pořízení přenosného žebříku pro JSDH Hlinsko.

Více

Publikováno 29. 6. 2022 9:39

Program na podporu JSDH 2021

Olomoucký kraj přispěl částkou 13 000 Kč na projekt „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Hlinsko“ na pořízení ochranných prostředků pro JSDH Hlinsko.

Více

Publikováno 10. 12. 2021 8:37

Příprava projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy prodejny potravin Hlinsko

Olomoucký kraj přispěl částkou 125 000 Kč na projekt „Příprava projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy prodejny potravin Hlinsko“ na přípravu projektové dokumentace. Příspěvek byl poskytnut z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 Dotační titul č.

Více

Publikováno 10. 8. 2020 9:53

Novější 1