;# komentář
Drobečková navigace

Úvod > Historie > Znak a prapor obce

Znak a prapor obce

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Hlinsko (okres Přerov)

První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1304 (Pardus z Hlinska). V r.1447 je Hlinsko již trvalou součástí helfenštejnského, později lipenského panství.
Již za vlády Bruntálských z Vrbna (1609) stály v Hlinsku panské lázně s kyselými prameny. Vrchnost je odprodala až v r.1796, provozovány byly ještě v polovině 19.století. Za nejvýznamnější památku je dnes možno považovat eneolitické hradisko ze 3.tisíciletí př.n.l. (v poloze „Nad Zbružovým“). Farní kostel sv.Bartoloměje byl vystavěn v letech 1885-86 na místě staré gotické stavby.
Autor předkládaného návrhu hlineckého znaku využil pečetního znamení z r.1752 – v pečetním poli polopostava muže v kádi (lázeňské, vinařské?) držící vinařské nože, erbovní znamení lipenských Ditrichštejnů, opis majuskulou HLINSKO 17-52 (srov.: J.Lapáček-B.Passinger, Pobečví v proměnách času, Přerov 2005, s.86), které doplnil motivem lilie převzaté z erbu Bruntálských z Vrbna. Z erbů obou rodů převzal také v návrzích užité tinktury (červená a zlatá v oděvu muže, modrá barva štítu a zlatá káď). Návrh znaku provází zjednodušený návrh obecní vlajky, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J.V. P a v l ů
heraldik

ZNAK

Znak obce Hlinsko

V modrém štítě kosmo červeno-zlatě oděná mužská polopostava vyrůstající ze zlaté kádě s modrou lilií, držící v roztažených rukou stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi.

 

 

 

 

 

VLAJKA

 Hlinsko - vlajka obceList tvoří tři svislé pruhy - modrý, kosmo červeno-žlutě dělený a modrý v poměru 1:1:1. Uprostřed středního pruhu modrá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Nastavení vzhledu

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Informace pro občany

1.12    Rozsvěcování                         vánočního stromečku 

          v 15.30 hod.

7.12    Hon v Hlinsku

14.12 Výroční členská                        schůze SDH Hlinsko

15.12.   Setkání seniorů od                           15.hod v KD   

24.12. Vánoční koncert v kostele od 14.Hod. koncertuje "Hlinšťanka"

26.12      Turnaj ve stolním                     tenise

31.12     Silvestr na návsi

4.1  Pochod na Helfštýn-                                  v  9.hod.

11.1 Ples SDH Hlinsko

22.2. Vodění medvěda

1.3 Dětský karneval

 

 

 Hasiči informují, radí:

hasici_radi_prosinec_big.pdf

hasici_radi_prosinec_vanoce.pdf

jak připravit topidla před zimou

 

CCF06102019_00000.pdf

CCF06102019_00001.pdf 

 

tísňová čísla.pdf

https://www.ochranaobyvatel.cz

 

 ----------------------------------------

 Svoz PDO v obci Hlinsko v roce 2020

svoz odpadu 2020.xlsx

Svoz PDO v obci Hlinsko v roce 2019

PDO Hlinsko 2019.xlsx

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2019

Hlinsko – kopie svoz.xlsx

šedá – směsný komunální

              odpad

žlutá - plast

modrá - papír

zelená - sklo