Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Znak a prapor obce

Znak a prapor obce

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Hlinsko (okres Přerov)

První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1304 (Pardus z Hlinska). V r.1447 je Hlinsko již trvalou součástí helfenštejnského, později lipenského panství.
Již za vlády Bruntálských z Vrbna (1609) stály v Hlinsku panské lázně s kyselými prameny. Vrchnost je odprodala až v r.1796, provozovány byly ještě v polovině 19.století. Za nejvýznamnější památku je dnes možno považovat eneolitické hradisko ze 3.tisíciletí př.n.l. (v poloze „Nad Zbružovým“). Farní kostel sv.Bartoloměje byl vystavěn v letech 1885-86 na místě staré gotické stavby.
Autor předkládaného návrhu hlineckého znaku využil pečetního znamení z r.1752 – v pečetním poli polopostava muže v kádi (lázeňské, vinařské?) držící vinařské nože, erbovní znamení lipenských Ditrichštejnů, opis majuskulou HLINSKO 17-52 (srov.: J.Lapáček-B.Passinger, Pobečví v proměnách času, Přerov 2005, s.86), které doplnil motivem lilie převzaté z erbu Bruntálských z Vrbna. Z erbů obou rodů převzal také v návrzích užité tinktury (červená a zlatá v oděvu muže, modrá barva štítu a zlatá káď). Návrh znaku provází zjednodušený návrh obecní vlajky, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J.V. P a v l ů
heraldik

ZNAK

Znak obce Hlinsko

V modrém štítě kosmo červeno-zlatě oděná mužská polopostava vyrůstající ze zlaté kádě s modrou lilií, držící v roztažených rukou stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi.

 

 

 

 

 

VLAJKA

 Hlinsko - vlajka obceList tvoří tři svislé pruhy - modrý, kosmo červeno-žlutě dělený a modrý v poměru 1:1:1. Uprostřed středního pruhu modrá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2:3.