Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 225 obyvatel. 

 

Dotace z Olomouckého kraje pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů  obec Hlinsko  2016

Obec Hlinsko požádala počátkem roku 2016 o dotaci z Olomouckého kraje pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) na zajištění jejich akceschopnosti v souladu s Programem na podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem "Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016".

Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o dotaci bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/48/2016 ze dne 29.04.2016. Zastupitelstvo obce Hlinsko schválilo přijetí dotace usnesením č. 3/2016 ze dne 2.6.2016.

Dotace ve výši 23.000,- Kč bude využita na nákup věcného vybavení pro JSDH za účelem zajištění akceschopnosti jednotky. Přidělená dotace byla poskytnuta za podmínky spoluúčasti obce Hlinsko na realizovaných nákladech.

 

 Upozornění pro občany, kteří zatím nezaplatili poplatky za rok 2016, tyto je možné zaplatit

 ve čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě

Podle Obecně závazné vyhlášky z roku 2014 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- za  poplatníka, který má v obci trvalý pobyt poplatek činí 300,- Kč/rok,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; je povinen platit poplatek a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 300 Kč/rok.

- poplatek za prvního psa 50 Kč,

za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,

- stočné 20 Kč/osoba/auto/rok,

dále se bude platit za pronájem pozemků.

Poplatek je možné zaplatit na obecním úřadě v hotovosti každý čtvrtek od 19-20 hodin,

nebo na účet číslo účtu: 22922831/0100.

                                                                              Jan Skopalík, starosta obce, v.r.

 

  Velký úspěch malých hasičů

O víkendu 21.-22.5.2016 se mladí hasiči z Hlinska spolu s dalšími 22 kolektivy zúčastnili okresního kola hry Plamen. Soutěž probíhala v několika disciplínách, a to štafeta 4x60 m, štafeta 400 m, štafeta dvojic a požární útok. Vydařený závodní víkend a 3.místo v podzimním kole závodu všestrannosti jim v součtu vynesl konečné vítězství. Tento úspěch je o to cennější, že činnost mladých hasičů v Hlinsku byla obnovena teprve v roce 2013. GRATULUJEME!!!

Více v událostech obce

 

 

 

Hlinsko - pohled z kopce Hana 357m n.m

Letošní výšlap na Helfštýn se opět sešel s velkým zájmem účastníků.

 

 

 

 

Nastavení vzhledu

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Plánované akce

 

Informace pro občany

ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.10.2016  7,30-13,30 hod

Leták Hlinsko 161004.pdf

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ Distribuce

Scan07092016_00000.pdf

 

 ---------------------------------

Dotace z Olomouckého kraje pro JSDH 2016.pdf

----------------------------------------

Preventivní informace z oblasti požární ochrany

zari(1).pdf

______________________

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2016