Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 231 obyvatel. 


 Vážení občané,

Koordinátor veřejné dopravy v Olomouckém kraji  tímto informuje o změnách v jízdních řádech, které proběhnou k 28. lednu 2018. Vzhledem k tomu, že změna v jízdních řádech se dotkla drtivé většiny obcí Olomouckého kraje, byl nucen koordinátor rozeslat hromadné informace, aby tak zabránili nedostatečné informovanosti občanů.

Všechny změnové jízdní řády naleznete během dne 24.1.2018 na stránkách www.kidsok.cz v sekci jízdní řády od 1. 1. 2018, kde bude záložka „Změny JŘ od 28. 1. 2018“. Na tyto stránky se bude také odkazovat ve všech informačních kanálech. Pro  informovanost a možnost přípravy informací pro  občany je zaslán seznam veškerých změnových jízdních řádů, který je přílohou tohoto sdělení a taktéž všechna pdf jízdních řádů, které prošly změnou - výběr právě těch linek, které se dotýkají naší obce

V každém případě bude koordinátor čekat zpětnou vazbu na všechny obecní dopisy a maily, postupně se s nimi bude zabývat vedoucí oddělení Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.,  za Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko a Hranicko,  nebo Ing. Martin Konečný za Šumpersko a Jesenicko. V kontextu dalších úprav, které se budou v jízdních řádech dělat (již v menším rozsahu než k 28. 1. 2018),  sledujte webové stránky www.kidsok.cz. Snahou bude postupně řešit změny jízdních řádů ke spokojenosti Vás, cestujících i objednatele veřejné dopravy.

V následujících týdnech se postupně budou snažit vrátit ke kvalitě dopravní obslužnosti, která byla před 1. 1. 2018.

  • 920522 Lipník n.Bečvou – Týn n.Bečvou – Pavlovice u Přerova – Přerov
  • Nový spoj 32 z Hlinska přes Týn nad Bečvou do Lipníku nad Bečvou, upravena jízdní doba spoje
  • Spoj 200 uspíšen o 35 minut.
  • Scan24012018_00000.pdf

               PDF_JR(2).7Z  zmeny

               zmeny_JR-1.DOCX

Kontakt:

  Mgr. Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.

Vedoucí oddělení

oddělení dispečerského řízení

tel:        +420 587 336 667

mob:    +420 777 748 274

e-mail: zajickova@kidsok.cz

  

PF2018.jpg

  

  

 studánka 1.JPG

 Nově opravená studánka v blízkosti potoku Libuška.

Studánka se nachází v lese Libuše, jen pár kroků pod lesní cestou do Kudlova, nad potokem Libuška. Kdysi byla hojně navštěvovaná, lidé si z ní brali čistou vodu k osvěžení. V současné době studánka pustla, byla zasypána listím, větvemi a pramen se ztrácel v bahně. Chodila k ní jen lesní zvěř a to byla škoda. Studánka se v měsíci září 2017 dočkala, byla vyčištěna, nově obestavena kameny a zastřešena. Při čištění za pomoci těžké techniky bylo zjištěno, že studánku napájí tři prameny. Finančně se na této akci podílela obec Hlinsko a Lesy ČR. V našem okolí některé studánky již zmizely v důsledku sucha, jiné zase kvůli změnám v krajině nebo zpustly jen z toho důvodu, že se o ně neměl kdo starat, lidé o ně ztratili zájem.  Jsme rádi, že se podařilo studánku zachránit a může tak zase lidem sloužit, pro pití jsou zde hrnečky.  Libušina studánka je zapsána v národním registru pramenů a studánek.

 Původní stav studánky

Foto záznam č.5207 - Libušina Studánka

 

 

Upozornění pro uživatele hrobových míst:

Obec Hlinsko, Obecní úřad Hlinsko, Hlinsko č. 13, 751 31  Lipník nad Bečvou

 Obec Hlinsko upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst, že k těmto hrobovým místům již v roce 2016 vypršel  nájem hrobového místa.

Nájem hrobového místa na dobu 10 let je možné zaplatit v hotovosti

 každý čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě v Hlinsku

 nebo na účet

číslo účtu:

22922-831/0100 KB Přerov

 poplatek za 1 hrobové místo 300 Kč/10let (jednohrob)

poplatek za 2 hrobová místa 600 Kč/10 let (dvouhrob)

poplatek za 3 hrobová místa 900 Kč/10 let (trojhrob)

 Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem  nájmu hrobového místa, nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů, mohou obrátit na provozovatele hřbitova Obec Hlinsko, Hlinsko č.13, 751 31 Lipník nad Bečvou .

obec.hlinsko@seznam.cz,    tel. 581 797 369

 Jan Skopalík, v.r. starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení vzhledu

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Informace pro občany:

10.3.2018 ples Mikroregionu Záhoří-Helfštýn odjezd autobusu 19,30 hod. od autobusové zastávky

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Scan30012018_00001.pdf

Scan30012018_00002.pdf

 

Od 1. 1. 2018 změna jízdních řádů

  

 

Hasiči informují:

únor_tísňová čísla.pdf

 

Informace policie ČR

oznámení PČR.docx

 

Logo_kraje_na_web.jpg

Dotace z Olomouckého kraje pro JSDH 2016.pdf

----------------------------------------

 Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2018

svoz PDO 2018.doc

Harmonogram svozů 2018.pdf

šedá – směsný komunální

              odpad

žlutá - plast

modrá - papír