Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 225 obyvatel. 

 

Upozornění pro občany, kteří zatím nezaplatili poplatky za rok 2016, tyto je možné zaplatit

 ve čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě

 

Podle Obecně závazné vyhlášky z roku 2014 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- za  poplatníka, který má v obci trvalý pobyt poplatek činí 300,- Kč/rok,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; je povinen platit poplatek a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 300 Kč/rok.

- poplatek za prvního psa 50 Kč,

za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,

- stočné 20 Kč/osoba/auto/rok,

dále se bude platit za pronájem pozemků.

Poplatek je možné zaplatit na obecním úřadě v hotovosti každý čtvrtek od 19-20 hodin,

nebo na účet číslo účtu: 22922831/0100.

                                                                              Jan Skopalík, starosta obce, v.r.

 

 

Hlinsko - pohled z kopce Hana 357m n.m

Letošní výšlap na Helfštýn se opět sešel s velkým zájmem účastníků.

Letošní výšlap na Helfštýn se opět sešel s velkým zájmem účastníků.

Hokejové utkání domácích hvězd probíhá dle počasí, přijďte proto 7.1. v 18.hodin na něj.

Foto z prvního tréninku 6.1. 2016

Hokejové utkání domácích hvězd

 

Nastavení vzhledu

http://mr-zahori.cz/

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Plánované akce

  • 28.5.2016 Kácení máje
  • 16.7.2016 Hry mikroregionu

Informace pro občany

Vyřizování dokladů pro cestování pro osoby mladší 15 let

369578873_1_Článek - cestování s dětmi pro periodika ÚSC.pdf

Preventivní informace z oblasti požární ochrany, a to s ohledem na roční období.

______________________

Upozornění Policie ČR

oznámení 03-2015.pdf

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2016