Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 225 obyvatel. 


 

 Upozornění pro občany, kteří zatím nezaplatili poplatky za rok 2016, tyto je možné zaplatit

 ve čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě

Podle Obecně závazné vyhlášky z roku 2014 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- za  poplatníka, který má v obci trvalý pobyt poplatek činí 300,- Kč/rok,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; je povinen platit poplatek a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 300 Kč/rok.

- poplatek za prvního psa 50 Kč,

za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,

- stočné 20 Kč/osoba/auto/rok,

dále se bude platit za pronájem pozemků.

Poplatek je možné zaplatit na obecním úřadě v hotovosti každý čtvrtek od 19-20 hodin,

nebo na účet číslo účtu: 22922831/0100.

                                                                              Jan Skopalík, starosta obce, v.r.

 

  Velký úspěch malých hasičů

O víkendu 21.-22.5.2016 se mladí hasiči z Hlinska spolu s dalšími 22 kolektivy zúčastnili okresního kola hry Plamen. Soutěž probíhala v několika disciplínách, a to štafeta 4x60 m, štafeta 400 m, štafeta dvojic a požární útok. Vydařený závodní víkend a 3.místo v podzimním kole závodu všestrannosti jim v součtu vynesl konečné vítězství. Tento úspěch je o to cennější, že činnost mladých hasičů v Hlinsku byla obnovena teprve v roce 2013. GRATULUJEME!!!

Více v událostech obce

 

 

 

Hlinsko - pohled z kopce Hana 357m n.m

Letošní výšlap na Helfštýn se opět sešel s velkým zájmem účastníků.

 

 

 

 

Nastavení vzhledu

http://mr-zahori.cz/

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Plánované akce

  • 16.7.2016 Hry mikroregionu Záhoří-Helfštýn

Informace pro občany

Vyřizování dokladů pro cestování pro osoby mladší 15 let

369578873_1_Článek - cestování s dětmi pro periodika ÚSC.pdf

----------------------------------------

Preventivní informace z oblasti požární ochrany

červenec(2).pdf

______________________

Upozornění Policie ČR

XII. ročník výstavy Občan a bezpečnost, která se uskuteční dne 10. června 2016

plakát Občan a bezpečnost.jpg

Harmonogram akce.docx

oznámení 03-2015.pdf

---------------------------------------

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2016