Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 225 obyvatel. 

 

Oznámení:

Obec Hlinsko má možnost zapojit se do projektu na pořízení  kompostérů do domácností (objem cca 1m3,  1050 litrů). Toto zařízení by bylo zdarma předáno občanům, kteří by o jeho pořízení měli zájem. Kompostéry by zájemci obdrželi bezplatně jako zápůjčku s tím, že po pěti letech by se staly jejich majetkem.

Žádáme tímto občany, kteří  mají  o  kompostér zájem, aby se přihlásili do 18.6.2017 u starosty p. Jana Skopalíka, nebo u místostarosty p. Josefa  Šromoty.

Svou žádost můžete dát i písemně, po vyplnění níže uvedených údajů prosíme, odevzdejte přihlášku na obecním úřadě ve čtvrtek 15.6.2017 od 19-20 hod. případně  vhoďte do schránky  u staroty nebo místostarosty. Sdělení je možné podat i emailem na adresu:    obec.hlinsko@seznam .cz

 Jméno a příjmení:  ……………………………………………………….

Hlinsko  č.p.              ……………………………………………………….

Mám  zájem o kompostér :    1050 litrů                                  podpis občana

                                                                               

Obrázek2.jpg

Upozornění pro občany, kteří nemají zaplacené poplatky na rok 2017:      

Podle Obecně závazné vyhlášky z roku 2014 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- za  poplatníka, který má v obci trvalý pobyt poplatek činí 300,- Kč/rok,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; je povinen platit poplatek a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 300 Kč/rok.

- poplatek za prvního psa 50 Kč,

za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,

- stočné 20 Kč/osoba/auto/rok,

dále se bude platit za pronájem pozemků.

Poplatek je možné zaplatit na obecním úřadě v hotovosti každý čtvrtek od 19-20 hodin,

nebo na účet číslo účtu: 22922-831/0100.                                                                

                                                           Jan Skopalík, starosta obce, v.r.

 

Upozornění pro uživatele hrobových míst:

Obec Hlinsko, Obecní úřad Hlinsko, Hlinsko č. 13, 751 31  Lipník nad Bečvou

 Obec Hlinsko upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst, že k těmto hrobovým místům již v roce 2016 vypršel  nájem hrobového místa.

Nájem hrobového místa na dobu 10 let je možné zaplatit v hotovosti

 každý čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě v Hlinsku

 nebo na účet

číslo účtu:

22922-831/0100 KB Přerov

 poplatek za 1 hrobové místo 300 Kč/10let (jednohrob)

poplatek za 2 hrobová místa 600 Kč/10 let (dvouhrob)

poplatek za 3 hrobová místa 900 Kč/10 let (trojhrob)

 Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem  nájmu hrobového místa, nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů, mohou obrátit na provozovatele hřbitova Obec Hlinsko, Hlinsko č.13, 751 31 Lipník nad Bečvou .

obec.hlinsko@seznam.cz,    tel. 581 797 369

 Jan Skopalík, v.r. starosta obce

 

  Hlinsko první den v roce 2017

DSCN1313.JPG

 

 DSCN1318.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Hlinsko - pohled z kopce Hana 357m n.m

Letošní výšlap na Helfštýn se opět sešel s velkým zájmem účastníků.

 

 

 

 

Nastavení vzhledu

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Informace:

Závěr sezony. _ Oldtimer Club Helfštýn.html

 

Informace policie ČR

oznámení PČR.docx

 

Logo_kraje_na_web.jpg

Dotace z Olomouckého kraje pro JSDH 2016.pdf

----------------------------------------

Preventivní informace z oblasti požární ochrany

 červenec_nové logo.pdf

______________________

Termín svozu NO: 4.11.2017 9:35 – 10:05 (u hasičské zbrojnice)

Hlinsko NO.doc

Termín přistavení VOK: 3.11.-6.11.2017 (podle rozpisu v letáku) 2 kontejnery

Hlinsko VOK.doc

 

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2017

Svozový kalendář 2017(3).pdf