Obec Hlinsko

Obec Hlinsko u Lipníka nad Bečvou se rozkládá čtyři kilometry jižně od města Lipník nad Bečvou, nad Moravskou bránou v nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Okolí obce je bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. V současné době zde žije 240 obyvatel. 

NOVÉ FOTOGALERIE Z  AKCÍ  NOVĚ NA :

https://www.zonerama.com/Obec-Hlinsko

 

 dýnování.jpeg

 

Vyhlášení veřejného připomínkovacího řízení - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 - 2022

"formulář"
Město Lipník nad Bečvou v roce 2019 realizuje ve spolupráci s poskytovateli, zadavateli i uživateli sociálních služeb komunitní plánování. Výstupem procesu komunitního plánování se stane Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 - 2022. Předkládáme veřejnosti k připomínkování nejpodstatnější část materiálu, návrh Cílů a Opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 – 2022.
 
 
 

Připomínkovací řízení proběhne v termínu od 04.10.2019 do 20.10.2019. Formulář určený k podávání připomínek a pravidla připomínkovacího řízení naleznete na webových stránkách města Lipník nad Bečvou v sekci "Odbor sociálních věcí a zdravotnictví", "Žádosti a formuláře".

Pro zvýšení komfortu připomínkujících bylo zřízeno na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví konzultační místo a dále několik sběrných míst. Na těch naleznete nejen od 04.10.2019 ve fyzické podobě připomínkovaný materiál a Připomínkovací formulář, ale budete mít také možnost své připomínky následně odevzdat.

Připomínkované materiály můžete stáhnout na tomto odkazu materiály k připomínkování

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 – 2022 je strategickým materiálem v oblasti plánování a dalšího rozvoje sociálních služeb. Názor veřejnosti na podobu sociálních služeb v letech 2020 – 2022 je pro nás důležitý a věříme, že využijete možnosti materiál připomínkovat.

V případě dotazů k připomínkovacímu řízení se obracejte na Bc. Pavlu Jemelkovou, tel. 581 722 220, e-mail jemelkova@mesto-lipnik.cz.

Vytvořeno / změněno: 1.10.2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro občany

Přepravní opatření 

Věc: úprava zastavování spojů linky 920522 od 16. 9. 2019 do 14. 12. 2019 nebo do ukončení uzavírky silnice II/437 u Týna nad Bečvou

Spoj č. 19 linky 920522 zastaví na zastávkách Hlinsko,pož.zbroj. a Kladníky,Větrný mlýn (na znamení) následujících po obsloužení zastávky Lipník n.Bečvou,ČSAD.

Spoj č. 27 linky 920522 zastaví na zastávkách Hlinsko,pož.zbroj. a Kladníky,Větrný mlýn (na znamení) následujících po obsloužení zastávky Lipník n.Bečvou,ČSAD.

 Přepravní opatření 920522.doc

V rámci úplné uzavírky ulic Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice bychom Vás rádi informovali o přechodu na závěrečnou 2.fázi 2.etapy od 16.9.2019. Bližší informace naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-ulic-prerovska-skolni-a-susicka-v-obci-radslavice-zmena/. V příloze přikládáme aktualizované výlukové jízdní řády.

 920522.pdf

920523.pdf

 

Informace pro občany,

na základě zásadního urychlení stavebních prací v rámci  úplné uzavírky silnice II/437 Lipník n.B. – Týn n.B. dochází ke zkrácení termínu 1. etapy a umožnění průjezdu uzavřeným úsekem, pouze pro autobusy, již od 15.7.2019. Bližší informace naleznete zde https://www.kidsok.cz/zmeny/2019-24-04-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-lipnik-n-b-tyn-n-b-zmena/.

 Současně od 15. 7. 2019 začne II. etapa uzavírky v Radslavicích, která ovlivní linky 920518, 920522 a 920930 projíždějící uzavřeným úsekem Lipník nad Bečvou směr Týn nad Bečvou nebo Nové Dvory.

jízdní řád Lipník n.Beč.-Soběchleby-Bystřice pod Host.

lV_0920944-1.pdf

jízdní řád Lipník n.Beč,-Týn n.B.- Pavlovice-Přerov

lV_0920522-1.pdf

 

 Děkujeme za pochopení.

 S pozdravem 

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel:        +420 587 336 655

e-mail: spacilova@kidsok.cz

 

Upozornění pro občany:  

občané, kteří nemají zaplaceny poplatky za rok 2019 můžou zaplatit poplatky v hotovosti každý  v čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě, poplatky jsou splatné do 31.5.2019

Podle Obecně závazné vyhlášky z roku 2014 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- za  poplatníka, který má v obci trvalý pobyt poplatek činí 300,- Kč/rok, 

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; je povinen platit poplatek a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 300 Kč/rok.

 - poplatek za prvního psa 50 Kč,

- za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,

 - stočné 20 Kč/osoba/auto/rok,

 - dále se bude platit za pronájem pozemků.

 Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadě v hotovosti  nebo na účet

číslo účtu: 22922831/0100 KB Přerov.                                            

                                                                                  Mgr. David Linhart, starosta obce, v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jarní výšlap 23.3.2019

  https://drive.google.com/open?id=1sPOH-gyDI6kfx_zrlJeDCeuf3FnGPhcs_

 

 

  studánka 1.JPG

 Nově opravená studánka v blízkosti potoku Libuška.

Studánka se nachází v lese Libuše, jen pár kroků pod lesní cestou do Kudlova, nad potokem Libuška. Kdysi byla hojně navštěvovaná, lidé si z ní brali čistou vodu k osvěžení. V současné době studánka pustla, byla zasypána listím, větvemi a pramen se ztrácel v bahně. Chodila k ní jen lesní zvěř a to byla škoda. Studánka se v měsíci září 2017 dočkala, byla vyčištěna, nově obestavena kameny a zastřešena. Při čištění za pomoci těžké techniky bylo zjištěno, že studánku napájí tři prameny. Finančně se na této akci podílela obec Hlinsko a Lesy ČR. V našem okolí některé studánky již zmizely v důsledku sucha, jiné zase kvůli změnám v krajině nebo zpustly jen z toho důvodu, že se o ně neměl kdo starat, lidé o ně ztratili zájem.  Jsme rádi, že se podařilo studánku zachránit a může tak zase lidem sloužit, pro pití jsou zde hrnečky.  Libušina studánka je zapsána v národním registru pramenů a studánek.

 Původní stav studánky

Nová studánka (2).jpg 

Poloha zdroje  Mapy.CZ, Tourmapa
WGS-84: N 49°29'33.60" E 17°34'12.00"
S42: X = 5487735, Y = 686305, pás = 3
UTM: X = 5485400, Y = 686106, pás = 33
Nadmořská výška: 280 m

 

 

Upozornění pro uživatele hrobových míst:

Obec Hlinsko, Obecní úřad Hlinsko, Hlinsko č. 13, 751 31  Lipník nad Bečvou

 Obec Hlinsko upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst, že k těmto hrobovým místům již v roce 2016 vypršel  nájem hrobového místa.

Nájem hrobového místa na dobu 10 let je možné zaplatit v hotovosti

 každý čtvrtek od 19 – 20 hod. na obecním úřadě v Hlinsku

 nebo na účet

číslo účtu:

22922-831/0100 KB Přerov

 poplatek za 1 hrobové místo 300 Kč/10let (jednohrob)

poplatek za 2 hrobová místa 600 Kč/10 let (dvouhrob)

poplatek za 3 hrobová místa 900 Kč/10 let (trojhrob)

 Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem  nájmu hrobového místa, nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů, mohou obrátit na provozovatele hřbitova Obec Hlinsko, Hlinsko č.13, 751 31 Lipník nad Bečvou .

obec.hlinsko@seznam.cz,    tel. 581 797 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení vzhledu

lipensko.jpg

http://mesto-lipnik.cz/

Informace pro občany

27.10..     Dýňování

15.12      Setkání  seniorů

26.12      Turnaj ve stolním                     tenise

31.12     Silvestr na návsi

 

 Hasiči informují, radí:

jak připravit topidla před zimou

 

CCF06102019_00000.pdf

CCF06102019_00001.pdf 

 

tísňová čísla.pdf

https://www.ochranaobyvatel.cz

 

 ----------------------------------------

 Sběr a odvoz nebepečného odpadu 16.11.2019

CCF10092019_00001.pdf

 

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu 15.-18.11.2019

CCF10092019_00000.pdf

 

Svoz PDO v obci Hlinsko v roce 2019

PDO Hlinsko 2019.xlsx

Svoz PDO v obci Hlinsko  v roce 2019

Hlinsko – kopie svoz.xlsx

šedá – směsný komunální

              odpad

žlutá - plast

modrá - papír

zelená - sklo